0
Disclaimer

Disclaimer

Informatie & Content
Het kan gebeuren dat de informatie die op voorkomt op deze site niet overeenkomt met de realiteit. Dit kan onder andere een gevolg zijn van veranderingen op websites, misinterpretaties of van het feit dat de door CityZapper  aangeleverde informatie gevoelig is voor verandering. Hoewel CityZapper er alles aan doet de informatie op deze website zo up-to-date mogelijk te houden aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van de gepresenteerde of gelinkte informatie.

CityZapper heeft geen invloed op de content van doorgelinkte websites, waardoor CityZapper logischerwijs hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden. Hoewel alle toevoegingen zorgvuldig gescreend worden voordat deze geplaatst worden, kan het desondanks gebeuren dat sites en of tips met kwetsende of discriminerende uitlatingen op de site geplaatst dan wel gelinkt worden. CityZapper  aanvaardt in deze geen enkele verantwoording. CityZapper heeft het recht te allen tijde de links en/of toegevoegde tips te verwijderen. 

Een deel van de tips wordt geplaatst door bezoekers, reporters en derde partijen. Geen van deze partijen (freelancers, city reporters, etc.) kan aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte schade als gevolg van deze informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Hoewel wij zo zorgvuldig mogelijk de toegevoegde tips screenen kunnen wij inbreuk op copyrights niet voorkomen. Bent u van mening dat er inbreuk is gedaan op uw rechten? Meld dit dan zo spoedig mogelijk aan ons. Na overleg zal de geplaatste content gewijzigd dan wel verwijderd worden.

Op de website worden foto's gebruikt die reeds op internet circuleren. Mocht u zichzelf als de intellectueel eigenaar van een afbeelding beschouwen en bezwaar maken tegen het gebruik van een afbeelding, neemt u dan op. Wij zullen de afbeelding dan in overleg met u vervangen, verwijderen of een correcte bronvermelding plaatsen.

Privacy
CityZapper respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden zullen gebruiken. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de website en -diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. CityZapper houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van CityZapper te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten CityZapper.

Clickgedrag
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's, om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Gebruik van cookies
CityZapper maakt bij het aanbieden van haar website gebruik van cookies om algemene gegevens over het bezoek aan de website te meten. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. CityZapper gebruikt de informatie uit de cookies niet op individueel niveau. Wanneer u cookies niet wilt ontvangen, kunt u dit in uw webbrowser aangeven.

CityZapper & KLM
CityZapper is een website met onder andere tips, op persoonlijke titel gegeven door KLM-personeel. KLM is op geen enkele wijze betrokken bij de publicatie van de items op deze website en is hiervoor dan ook niet aansprakelijk. CityZapper behoudt zich het recht voor tips te verwijderen dan wel niet te publiceren die niet in overeenstemming zijn met de bovenstaande regels of algemeen geldende fatsoensregels.

Intermediar
CityZapper fungeert als intermediair en verkoopt dus geen producten/diensten die eigendom zijn van CityZapper. De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen bezoekers en aanbieders liggen niet bij CityZapper. CityZapper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot eventuele schade die ontstaan is door het niet, of te laat, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn, dan wel schade hebben als gevolg van andere oorzaken.

OpenStreetMap
De kaarten gebruikt in de pdf-gids zijn gegenereerd door OpenStreetMap. Data by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license. Please donate your geographic data to openstreetmap.org

CityZapper ®
CityZapper is een uitgave en beschermd woord- en handelsmerk van Zapper Group b.v. en is als zodanig ingeschreven bij het Benelux merken bureau onder nummer 0728934. 
 
Copyright 
Alle stedeninformatie op deze site is met copyright © beschermd. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van internet, druk of op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf toestemming te hebben gehad van CityZapper.

CityZapper is onderdeel van Zapper Group b.v. - een in Nederland gevestigde onderneming - en valt hiermee onder de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze disclaimer en zodanig het gebruik van deze website zullen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter te Amsterdam.