0
Privacybeleid CityZapper

Privacybeleid CityZapper

CityZapper respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden zonder toestemming. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de website en -diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. CityZapper houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
1. Privacybeleid CityZapper

CityZapper is een handelsnaam van de Zapper Group bv (KvK-nummer 68245947). Middels deze website informeren en inspireren wij bezoekers over de vele stedentripmogelijkheden.
 
2. Persoonsgegevens
Bezoek je CityZapper, dan verzamelen en gebruiken wij jouw persoonsgegevens. Dit komt omdat je gebruikmaakt van onze website en diensten en/of omdat jij deze gegevens zelf verstrekt. Ook zonder directe interactie verzamelen wij van jou enkele gegevens. Dit gaat om het IP-adres van jouw computer, tablet of smartphone en internet-gedrag.
 
3. Derden
Door gebruik te maken van CityZapper ga jij ermee akkoord dat wij cookies plaatsen en de daarmee verkregen informatie mogen delen met derden. Deze ‘derden’ betreffen samenwerkingspartners die adverteren op CityZapper en de dienstverlener waar wij mee samenwerken voor het versturen van onze nieuwsbrief. Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om er voor te zorgen eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te kunnen waarborgen. CityZapper heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en het privacybeleid van websites of diensten van derden. Daarnaast erken je en ga je ermee akkoord dat CityZapper niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van inhoud, goederen en/of diensten van derden.
 
4. Intermediair
De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen bezoekers en aanbieders liggen niet bij CityZapper. CityZapper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot eventuele schade die is ontstaan door het niet, of te laat, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn, dan wel schade hebben als gevolg van andere zaken door derden. Uitzondering hierop is de webshop, eigendom van CityZapper.
 
5. Cookies

CityZapper gebruikt cookies om informatie op te slaan van gebruikers. Dit gaan bijvoorbeeld om voorkeursinstellingen, locatie, bezochte pagina’s en hoe jij de website bent binnengekomen en weer verlaat. Daarnaast gebruiken wij een cookie om de items te onthouden die aan een city guide zijn toegevoegd. Een cookie is een klein bestandje dat bij jouw eerste bezoek aan CityZapper wordt opgeslagen. Deze gegevens zijn standaard anoniem, maar kunnen wel aan jouw computer, tablet of smartphone worden gekoppeld zodat wij, en onze adverteerders, advertenties kunnen laten zien die op jouw interesses aansluiten. Dit wordt ook wel ‘profilering’ genoemd. Profilering is alleen van toepassing bij advertenties die worden getoond door Google Banners, niet bij advertenties van CityZapper.
 
Op CityZapper worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenoemde ‘tracking’ cookies. Dit gaan bijvoorbeeld om Google Analytics zodat wij inzicht krijgen in onze bezoekers en kunnen zien welke pagina’s bekeken worden. In sommige gevallen worden algemene statistieken gedeeld met onze adverteerders. Deze gegevens zijn altijd anoniem en gemiddeld en daarom nooit persoonlijk.

         5.1 Deze cookies gebruikt CityZapper
 • Noodzakelijke cookies - Gewoonlijk worden deze cookies ingesteld door jouw acties in aanvragen voor onze diensten. Voorbeelden van deze acties zijn inloggen, formulieren invullen of uw privacyvoorkeuren instellen. Het is mogelijk om je browser deze cookies te laten blokkeren, maar sommige delen van onze website werken mogelijk niet correct wanneer deze worden geblokkeerd.
 • Functionele cookies - Deze cookies kunnen worden ingesteld door onszelf of door onze externe serviceproviders, wiens digitale services we hebben toegevoegd. Als je deze cookies niet toestaat, werken sommige van deze functies mogelijk niet correct.
 • Prestatie cookies - Deze categorie wordt ook wel Analytics genoemd. Activiteiten zoals het tellen van paginabezoeken, laadsnelheid van pagina's, weigeringspercentage en technologieën die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze site zijn opgenomen in deze categorie.
 • Marketing cookies - Deze cookies kunnen door externe bedrijven worden gebruikt om een basisprofiel van jouw interesses te maken en je relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze identificeren jouw browser en apparaat. Als je besluit deze cookies niet toe te staan, wordt je niet gevolgd door onze gerichte advertenties op andere websites.
6. Zo gaan wij om met jouw gegevens
Omdat de waarborging van persoonsgegevens van groot belang is, gaan wij zorgvuldig om met deze privacygevoelige informatie en zorgen wij ervoor dat deze goed beveiligd is. Wij houden ons aan de eisen van privacywetgeving, wat betekent:
 • wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • beperken het verzamelen hiervan to alleen de gegevens die wij nodig hebben voor het doel waarvoor ze worden gebruikt;
 • bij het klikken op een advertentie delen wij geen persoonsgegevens. Wel delen wij het aantal klikken en weergaven van de advertentie met de adverteerder;
 • bij het plaatsen van een bestelling in onze webshop is het noodzakelijk dat wij jouw gegevens delen met betalingsverwerkers en postservices;
 • dat wij jouw gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de gevraagde dienst of wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
 • in het geval dat wij jouw persoonsgegevens delen met andere organisaties, maken wij duidelijke afspraken waarin duidelijk blijkt dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden zullen worden gebruikt;
 • wij slaan jouw gegevens alleen op zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor zij verkregen zijn;
 • dat jij ten alle tijden het recht hebt om jouw gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen.
7. Met dit doel verzamelen wij jouw gegevens
 • jou de mogelijkheid te bieden om een reactie achter te laten op een blog;
 • de mogelijkheid te bieden om een aankoop te doen in onze webshop;
 • het monitoren van statistieken, waaronder de performance van een bepaalde stadsgids (aantal keer gelezen en klikken op links), website bezoek en social media gebruikt;
 • voor marketingdoeleinden: wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven of reclame uitingen;
 • Wij kunnen deze persoonsgegevens gebruiken om je interessante advertenties of informatie te laten zien. Dat wil zeggen, wij gebruiken de resultaten van onze analyse om onze marketingactiviteiten af te stemmen op jouw interesses en voorkeuren. 
8. Opvragen, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
Jij hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens op te vragen, wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht op ‘dataportabiliteit’ wat gegevensoverdraagbaarheid betekent. Dit is van toepassing indien wij over jouw digitale persoonsgegevens beschikken die wij of met toestemming verwerken of verwerken om een overeenkomst die wij met jou gesloten hebben te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat jij bij CityZapper een verzoek kunt indienen om digitale persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou, iemand anders of een door jou genoemde organisatie te sturen.
 
Je kunt jouw verzoek voor het inzien, wijzigen, verwijderen of overdragen van jouw persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:
 
Zapper Group bv
[email protected]
020 - 320 76 88
Silodam 183, 1013 AS Amsterdam
 

Om er zeker van te zijn dat verzoek van jou zelf afkomstig is, verzoeken wij je om een kopie van jouw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Hierbij kun je jouw paspoortnummer, BSN-nummer en pasfoto zwart maken, ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren uiterlijk binnen 30 dagen op jouw verzoek. Mocht je vragen of een klacht hebben, dan kun je daarover natuurlijk ook contact met ons opnemen. Mocht jij er desondanks niet met ons uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder - de Autoriteit Persoonsgegevens - op grond van de AVG.